Telefon +420 603 505 039

Biomedicínský výzkum a diagnostika

RoboSep-S

  RoboSep-SRoboSep-SRoboSep-S

AUTOMATIZOVÝ BUNĚČNÝ SEPARÁTOR

robosep

 

Více http://www.stemcell.com/en/Products/Popular%20Product%20Lines/RoboSep.aspx

 

PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ

Značení protilátek i samotná separace jsou plně automatické.

Využívá EasySep imunomagnetickou separační technologii. Optimalizované protokoly pro každý buněčný typ.

Pozitivní separace

  • až 4 simultánní separace různých vzorků , do 8 x 109 buněk

Negativní separace

  • až 2 simultánní separace , 2 x 109 buněk
  • 2 pozitivní a 1 negativní separace mohou probíhat současně

Objem vzorku: 0,25 ml až 8,5 ml, u plné krve až 4,5 ml
Drobné magnetické nanočástice jsou kompatibilní s flow cytometrickou analýzou
Kapacita 6 x 105 až 8 x 109 buněk
Vhodný pro práci v laminárním boxu
Reagencie mají 2letou expiraci

Vzorky a pufry uloženy externě, nedostanou se do přístroje, a je tak zaručena sterilita.

Protokoly lze využít dle nabídky nebo si je může zákazník sám přizpůsobit v přiloženém editoru Uchovává záznamy všech činností: datum, čas, ID uživatele, číslo vzorku, šarži, objemy, postupy

Nevyžaduje dodatečné náklady na údržbu, minimální servis.

Časy separací

Protokol
"Hands-On" time
Run Time
1 pozitivní selekce
2 min
47 min
1 negativní selekce
2 min
47 min
2 negativní selekce
3 min
50 min
4 pozitivní selekce
5 min
64 min

 

 

STEMvision™

Automatizované a standardizované počítání kolonií pro Hemapoietic Colony-Forming Unit (CFU)

Využívá MethoCult™ media and meniscus-free SmartDish™

Vhodné pro lidské i myší kultury

  • Přesně počítá kolonie v mediu, které podporuje růst myeloidních a/nebo erytroidních progenitorů
  • Umožňuje standardizaci snížením individuálních a laboratorních odchylek souvisejících s manuálním počítáním kolonií
  • Šetří čas nutný pro zaškolení personálu
  • Obrazová analýza trvá 30 sekund a může probíhat v odloženém čase
  • Vytváří digitální obraz pro uchování
Více http://www.stemcell.com/en/Products/All-Products/STEMvision.aspx